Rynkerose (Rosa rugosa) er en fremmed plante som i mange områder fortrenger andre arter som lever naturlig på stedet, slik som her i Hamar. Den er derfor svartelistet, og det er laget en nasjonal handlingsplan mot rynkerose. (Kilde: www.miljodirektoratet.no)

Fra 2016 er det forbudt å selge og plante ut rynkerose. 

Sprøyter i sommer
Her i Hamar vokser disse roseplantene villig langs hele strandlinja; fra grensa til Ringsaker ved kalkbruddet og sørover til Stangebrua. Planten vil bli forsøkt bekjempet i løpet av sommeren. Arbeidet er et samarbeid mellom Fylkesmannen og Hamar kommune, og det er Kommuneentreprenøren som vil stå for jobben.

Arbeidet vil bli starte så raskt som mulig, og det vil begynne lengst i nord. Plantene vil bli sprøytet med glyfosat (roundup). Sprøytede planter vil bli merket, og merkingen vil stå i minst 7 dager. Sprøytingen vil foregå i to omganger. Glyfosat tas kjapt opp i planten og eventuelle rester bindes godt opp i jord. Nedbrytning av stoffet fremmes av mikrobiell aktivitet og høy temperatur, noe som burde gå greit i Hamar.

Hvorfor sprøyte?
Grunnen til at sprøyting er valgt som metode, er at metoder som nedkapping, beiting, slått, harving og brenning gjør vondt verre. Da setter planten nye skudd fra jordstenglene, som kan ligge langt unna morplanten, og det kan være vanskelig å få kontroll på planten etter dette. En enkelt plante kan faktisk dekke et areal på opptil 100 m2. Med sprøyting håper man at å hindre at plantene brer om seg enda mer. 

Rynkerose i strandkanten - foto Fylkesmannen i Hedmark