Stine Olsen Kirkvik ved Frisklivssentralen har flere tilbud å by på.Frisklivssentralen er et tilbud nettopp til deg som sliter med å komme i gang på egenhånd. Enten det er å komme i gang med treningen, endre kostholdet eller slutte å røyke. Frisklivssentralen tilbud er for de som bor i Hamar kommune, og man må komme seg til og fra aktiviteter på egen hånd. 

Starthjelp med gode tilbakemeldinger
- Hos oss får du den starthjelpen du trenger, sammen med andre, på dine premisser, reklamerer Stine Olsen Kirkvik, en av de ansatte ved Frisklivssentralen i Hamar kommune.
 
- Flere av deltakerne hos oss forteller om positive endringer på både fysisk og psykisk helse etter bare noen få uker, sier hun. 

Individuell tilpasning
Frisklivssentralen tilbyr individuell veiledning og gruppetilbud for fysisk aktivitet, kosthold, røyking og endring/mestring av nye vaner. 

Veiledere hjelper den enkelte med å komme i gang med fysisk aktivitet og til å finne aktiviteter som passer. De gir også kostholdsråd basert på nasjonale retningslinjer.

- Vi hjelper til å sette gode mål. Vi oppmuntrer og motiverer deltakerne gjennom endringsprosessen slik at de som deltar kan oppnå varige endringer, sier Kirkvik.

Høstens tilbud
Stine Olsen Kirkvik forteller at de starter opp flere tilbud nå i september, og at det bare er å ta kontakt og melde seg på. Detaljert informasjon om de ulike tilbudene ligger på nettsiden: www.hamar.kommune.no/friskliv

Her er det "Kom i gang-kurs » med trening i utendørs i Ankerskogen, snus- og røykesluttkurs, matkurs og kurs for gravide. I samarbeid med Stange kommune arrangeres også et mestringskurs med fysisk aktivitet for kreftrammede.

- Senere i høst vil vi tilby to ulike kurs spesielt tilpasset de over 60, forteller hun. Det ene kurset vil ha et helsefokus, mens det andre mer vil handle om det å få en god pensjonisttilværelse. 

Med andre ord; ingen grunn til å la dørstokkmila bli for lang.