ValgavlukkeDu kan forhåndsstemme i Hamar rådhus - Servicekontoret -  Vangsegen 51 - til alle disse tidene:

  • Torsdag 10. august til og med fredag 18. august i tidsrommet kl 10.00 – 15.30.
  • Mandag 21. august til og med fredag 25. august kl 08.00 – 16.00.
  • Lørdag 26. august og lørdag 2. september kl 11.00 - 15.00.
  • Mandag 28. august til og med torsdag 7. september kl 08 00 - 18.00.
  • Fredag 8. september kl 08.00 - 16.00.

Les her om andre steder for forhåndsstemmer (Gjelder enkeltdager på institusjoner)

Husk legitimasjon!!!
Valgloven er klar på at alle som skal avgi stemme må vise legitimasjon. Dette gjelder også om du skal avgi stemmen din på Servicekontoret - til noen som kjenner deg. Legitimasjonsplikten er streng. Det er ikke godt nok å vise for eksempel et adgangskort. Du må vise godkjent id med bilde - for eksempel pass, bankkort eller førerkort.

Det er kjempefint hvis du har med valgkortet, særlig hvis du bor i en annen kommune. Det er arbeidsbesparende for de som tar imot stemmen din. Valgkortene ble sendt ut i slutten av juli.


Disse stiller til valg
Partier du kan stemme på i Hedmark er, i tilfeldig rekkefølge, disse: Høyre, Senterpartiet, Kystpartiet, Helsepartiet, Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Fremskrittspartiet, Miljøpartiet De Grønne, Pensjonistpartiet, Partiet De Kristne, Alliansen, Sosialistisk Venstreparti, Norgespartiet, Venstre, Demokratene i Norge, Rødt og Liberalistene.

Alle listene med navn på kandidater og mer om valget finner du på vår valgside: www.hamar.kommune.no/valg

Valgmedarbeider Elin Brandt og valgansvarlig Mette Braathen er klare til å ta imot forhåndsstemmer.