Sindre Molstad og Jørn Haakensveen forteller om det nye samarbeidet med Viborg i Danmark.Hamar og Viborg har vært «venner» siden 1947, og nå ønsket de å se på hvordan vennskapet kunne videreutvikles i en ny tid.  

- For begge kommunene har det vært viktig å finne et konkret prosjekt, som samarbeidet kunne bygges rundt, sier Sindre Molstad i Hamar kommunes administrasjon. 

Håndballbyer
Både Hamar og Viborg har aktive håndballmiljøer, og før påsken i år lanserte Viborg muligheten for at Hamar-ungdommer kunne komme og delta på «Genertaion Handball» i slutten av juli. Her ville det være 3.000 deltakere fra 15 land og gode muligheter for trening, kamper og sosialt samvær. Opphold, mat og deltakeravgift ville være på Viborgs regning.

- Hamar kommune fant at innholdet i opplegget som danskene tilbød var i tråd med kommunens «Strategi for internasjonalt arbeid», forteller Sindre Molstad. 

Positive klubber
I samarbeid med Miguel da Luz, koordinator for Hamars internasjonale arbeid og Jørn Haakensveen ved Kultur og frivillighet i kommunen, ble det et arrangert et møte med Storhamar håndball og Vang håndball der det ble drøftet om konseptet fra Viborg kunne realiseres. Begge håndballklubbene var positive, og de så helt klart muligheter til å få dette til. 

Reisestøtte
Hamar kommune støtter dermed deltakelsen for klubbene med 43.000 kroner, en sum som da går til dekning av reiseutgifter. Det er lagene Jenter 14 fra Vang og Gutter 16/18 fra Storhamar som vil delta i Viborg. 

Neste år vil unge spillere fra Viborg bli invitert til Storhamar cup og et lignende opplegg her i Hamar.  

Lange vennskapsbånd
Vennskapsby-tanken ble for øvrig satt i system like etter krigen av Foreningen Norden. Årene 1945-1950 var glansperioden for opprettelsen av slikt samarbeid, og mange norske byer fikk da sin vennskapsby. Hovedideen var at innbyggerne i Norden skulle bli bedre kjent med hverandres land, samfunnsliv, kultur og skolevesen.

Hamar fikk sine to første vennskapsbyer i 1947, og Viborg var en av dem. Den andre var Lund i Sverige. På den tiden var tanken at man skulle ha noe til felles for å bli vennskapsbyer.  I dette tilfellet var det bispesetet som var fellesnevneren. Nå er det altså håndball som gjelder for Viborg og Hamar.


Les mer om Hamars vennskapsbyer.