FORTJENTE BLOMSTER: Store, velfortjente blomsterbuketter ble Anne Dorothea Bergh og Anne-Grete Melby til del da de gikk av som pensjonister før ferien.  FOTO: HAMAR KOMMUNE    Nå kan de nyte dagene som pensjonister, vel vitende om at jobben for Hamars barn og unge fortsetter i samme, gode spor.

Anne-Grete Melby og Anne Dorothea Bergh har vært kolleger i en årrekke da de har hatt det øverste ansvaret for henholdsvis skole- og barnehagesektoren i Hamar kommune. Før ferien, da de hadde sin siste arbeidsdag i kommunen, ble de hyllet av tallrike kolleger, en takknemlig ordfører og sjølsagt en stor flokk av kommunens yngste. 

Ingen nedtrapping
Sjøl om pensjonistdagene lå foran dem, var det ikke snakk om noen nedtrapping de siste dagene. Til det var engasjementet for stort og oppgavene for mange.

- Jeg er et samfunnsengasjert menneske, og det har vært et privilegium å få jobbe med det som har interessert meg aller mest, sier tidligere grunnskolesjef Anne-Grete Melby. 

43 år i skoleverket og 24 av dem i Hamar, sier det meste. I Hamar var hun først rektor i fire år på Storhamar skole, før hun kom inn i grunnskole-administrasjonen under daværende skolesjef Olav Reinertsen, og senere ble hun sjef for opplæring og oppvekst i kommunen.

- Det har vært mange gylne øyeblikk. Å få være med å utvikle skolen til å bli et heldagstilbud med høy kvalitet for elevene, kjennes godt, sier Melby. 

I Hamar har det dessuten blitt satset både på bygningsmessig oppgradering og en betydelig kompetanseheving av de ansatte. Danning har gått hånd i hånd med utdanning. Dette synes også på resultatene. Ifølge målingen Kommunebarometeret for 2017, ligger Hamar helt i toppsjiktet innen grunnskole med en 6. plass av norske kommuner.  

Endret syn på barnehagene
Anne Dorothea Bergh har arbeidet i og med barnehager siden 1973, og kom til Hamar via det som den gang het Hamar sykehus barnehage i 1976. Barnehagetilbudet var i begynnelsen av hennes karriere et tilbud for de få. En slik utdanning var også sjelden, da bare fire steder i Norge utdannet førskolelærere. Det å få være med på utviklingen fram mot dagen i dag der alle barn har en barnehagerett, synes den tidligere barnehagesjefen er stort. 

- Hamar var den første byen med full barnehagedekning i Norge. Det kan vi være stolte av. Politikerne turte å prioritere, og i dag er det en selvfølge å søke barnehageplass, sier hun.

Hun er også glad for at kvalitet på tilbudet er satt i høysetet og at det legges gode ressurser i det å gi det enkelte barn et helhetlig læringsløp. I Hamar er det også blitt bygget barnehager i takt med behovet, og nå i høst blir nye Lundbo fylt opp med barn på hele seks avdelinger.

Mer på tilbudssida
Når Anne-Grete Melby og Anne Dorothea Bergh nå har trukket seg tilbake, og henholdsvis Dordy Wilson og Rikke Sæhlie har tatt over oppgavene, vet de at skole og barnehage i Hamar er i de beste hender. Men de legger ikke skjul på at deres egen nye tilværelse blir uvant. Ansvar og oppgaver skal legges til side, og dagene skal fylles med nytt og interessant innhold. Det være seg reiser, blomsterstell eller samvær med familien. 

- Vi kommer nok til å være med på tilbudssida overfor barn og barnebarn, sier de to, og det er lett å se at de gleder seg ved tanken.  

Hamar kommune takker dem begge for innsatsen og ønsker dem lykke til videre med andre og varierte gjøremål!