Rent vann er et gode vi må betale for.Fakturaen blir sendt ut i disse dager, og den er da en av fire regninger du får på kommunale avgifter i år. Regningene gjennom året har frist henholdsvis 21. mars, 21. mai, 21. august og 21. november. 

Om prisene våre
På fakturaen er det kort forklart hva du skal betale for. For vann og kloakk betaler du et stipulert beløp ut fra tidligere forbruk. Cirka 50 kubikk vann per person i huset, er et helt normalt årsforbruk. 

Prisene på renovasjon avhenger av størrelsen på dunkene og jo større dunke, desto høyere pris. Dersom du mener at dunken er for liten eller for stor, må du kontakte Sirkula for å endre størrelsen. De som hjemmekomposterer, får noe i fratrekk på prisen.

Det er viktig å huske at en kommune ikke har lov til å tjene på leveranse av vann, avløp og renovasjonstjenester. Innbyggerne skal betale det tjenesten koster. Skulle det være feil ett år, sier lovverket at feilen må rettes opp igjen innen det har gått fem år.

Feiing, tilsyn og eiendomsskatt
Når det gjelder feiing og tilsyn, er det verdt å merke seg at her betaler man også de årene feieren ikke kommer. Summen fordeles på fire år. Når det gjelder eiendomsskatt, skal denne betales for alle skattepliktige eiendommer i kommunen.


Kommunestyret har vedtatt at eiendomsavgifter som i sum blir mindre enn kr 1000,- pr. år kun skal betales i en termin. Dette dreier seg hovedsakelig om ubebodde eiendommer, og summen betales første termin. 

Lenker for deg som vil vite mer: