Illustrasjonsfoto som viser busker som henger ut i vegen.Bydriftsavdelingen i Hamar kommune har gått ut i Hamar Arbeiderblad med en henstilling om å klippe busker og trær slik at de ikke henger ut i fortau og vegkryss. Kommunen selv vil se over sine busker og håper at mange private også tar en kikk på det som henger ut mot veien.

Les artikkelen i Hamar Arbeiderblad

Med mer oversiktlige gangveger og kryss, blir det tryggere både for de som kjører og de som sykler eller går. Trafikkbildet blir enklere og man unngår ubehagelige overraskelser.

Frisikt-regler
Det finnes regler for frisiktsoner som sier hvor mange meters lengde fra vegkryss og lignende man må klippe hekk og busker. Kravet til frisiktsoner er gitt i vegloven og varierer med vegtype, trafikkmengde og fartsgrense. Er man i tvil, kan man ringe kommunen og spørre.

Se også denne artikkelen om frisikt.

Bydrift håper alle vil ta en titt rundt egen eiendom og se om det trengs litt beskjæring. Framkommelighet og trygghet, er viktig, og her har vi alle et ansvar.

Flyktninger har bidratt i rydding
Kommuneentreprenøren, med hjelp fra flyktningkontoret, har som nevnt allerede ryddet opp flere steder rundt om i byen. En del av pilegrimsleden fra Prestrud til Furuberget er også rensket, og ikke minst er det gjort en stor og god jobb på Tjuvholmen. Der det blitt ryddet unna mye kvist og buskas, og flyktningen som deltok var kjempeflinke, opplyser Auden Andersen ved Bydrift.