Stortorget i HamarNHOs kommune-NM rangerer norske kommuner og regioner etter indikatorer som gjenspeiler vekstkraft og attraktivitet for næringslivet. Indikatorene vurderer næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse og kommuneøkonomi.

Rådmann i Hamar Bjørn Gudbjørgsrud gleder seg over resultatet, som ble offentliggjort onsdag kveld. – Dette viser at Hamar er en attraktiv kommune. Vi har satset på næringsutvikling, og nå ser vi at det bærer frukter. Vi har fått til en omstilling av kommuneøkonomien som gir resultater, sier Gudbjørgsrud.

Resultatet inspirerer rådmannen til ytterligere satsing. – Vår ambisjonen er å tiltrekke seg flest mulige bedrifter. Nyetableringer og flere arbeidsplasser gjør det attraktivt å bosette seg i Hamar og er en viktig kilde til vekst og utvikling.