Strandpromenaden i HamarTallene viser en folkevekst på 24 personer i 2. kvartal, og Hamar har nå 30.671 innbyggere. Veksten tilsvarer 0,08 % og er langt unna målet om å ligge på landsgjennomsnittet, som er 0,20 % for 2. kvartal.

- Dette tallet er vi ikke fornøyd med, sier ordfører Einar Busterud. Han peker på at  det bygges for lite boliger i Hamar. Tallene for ferdigstilte boliger og tilflytting henger nøye sammen.

Ordføreren påpeker at det heldigvis er gode tall for resten av regionen. Stange har god vekst på 0,6 %, Ringsaker 0,39 % og Løten 0,14 % i 2. kvartal 2017.