Stine Olsen Kirkvik i treningsparken i AnkerskogenI Hamar er vi heldige og har gode områder for utendørs trening og det er satt opp utendørs treningsapparater både på Koigen, Børstad og i Ankerskogen.

Frisklivssentralen setter opp gratis og åpne treninger i Ankerskogen treningspark for deg som vil komme i gang med treningen og som vil lære litt mer om hvordan du kan bruke apparatene som en del av din treningsøkt. 

Tidspunkt: Oppmøte ved uteapparatene i Ankerskogen kl 18.00 i september. Ingen påmelding. 

Trenere: Morten Fordahl (idrettspedagog) og Heidi Lønrusten Gundersen (fysioterapeut), begge ansatt ved Frisklivssentralen. 

Se film om bruk av treningsapparatene!
Trening i uteparken Ankerskogen