2 timer innenfor området merket oransje. Gratissonen heter Hamar sentrum - 3211.  Klikk for interaktivt kart.Gratissonen heter Hamar sentrum - sone 3211, og den er merket med oransje på den enkle kartskissen. Klikk på denne for å få opp et interaktivt og mer nøyaktig kart.

Her vil det være 2 timer gratis parkering mot:

  • billett fra automat
  • bruk av urskive
  • bruk av elektroniske parkeringstimere slik det er vanlig i elbil
  • bruk av parkeringsappen 

Slik er vedtaket
Uansett når du måtte parkere innenfor reguleringstida, som fortsatt er mellom klokka 0900 - 1700 (1500) så får du 2 timer gratis parkering mot billett fra automat eller ved bruk av urskive og app. Parkering er forbudt over 2 timer innenfor reguleringstida. Dette er politisk vedtatt i Hamar, som et tiltak for å få mer handlende folk i sentrum. 

Store deler av det berørte området er allerede skiltet og automatene omprogrammert. Det vil alltid være skiltingen som er styrende for reguleringen. Skiltingen er også det grunnlag trafikkbetjentene håndhever etter.

Kjekt  å vite

  • Automatene er omprogrammert og tilbyr kun 2 timer gratis parkering, der dette er innført. Det går ikke an å betale på disse automatene, hverken med mynt eller kort, og det er heller ikke intensjonen. 
  • Hamar kommune har urskiver, med Hamar kommunes logo. Ellers har butikkene urskiver som kan brukes. Brukes ikke urskive, kan man gå til nærmeste automat som gjelder for den nye reguleringen, trykke på grønn knapp som gir billett og automatisk 2 timer gratis parkering. Alternativt kan man starte Hamar kommunes applikasjon eller EasyParks applikasjon. SONENUMMERET der er 3211.

NB!  GRATISPARKERING GJELDER IKKE I PARKERINGSHUSENE VÅRE.