Ankerskogen SvømmehallTilbudet gis i samarbeid mellom Ankerskogen og Hamar kommune i forbindelse med nye ferdighetskrav til svømming og er et supplement til svømmeopplæringen i skolen.

håper dette vil bidra til å bedre svømmeferdighetene

Kunnskapssjef Dordy Wilson i Hamar kommune synes tilbudet fra Ankerskogen er topp. 

– Kravene til svømmedyktighet på fjerde trinn er skjerpet, og jeg håper dette vil bidra til å bedre svømmeferdighetene til elever i Hamarskolene, sier Wilson.

Morten Lillehagen, daglig leder i Ankerskogen, håper mange vil benytte seg av tilbudet og at det gir flere muligheten til å bli kjent med Ankerskogen.

I følge med voksen
Alle under 10 år må ha med seg en svømmedyktig badende voksen over 16 år ved besøk i Ankerskogen. 

Ankerskogen svømmehall har fått klasselister for 3. trinn fra skolene, slik at de vet hvilke elever som omfattes av tilbudet. Eleven registreres og får utdelt et armbånd som gir gratis inngang i den gjeldende perioden. Armbåndet betales med kr 65,-. Armbåndet fungerer som inngangsbillett og nøkkel til garderobeskap.

Ordningen for 3.-klassingene varer ut skoleåret 2017/2018. 

Lenke til Ankerskogen Svømmehall