Mer informasjon finner du her:

FESTIVALSTØTTE FOR 2018
Det vises til Forskrift om tildeling av tilskudd til kulturarbeid i Hamar kommune.  Festivaler som arrangeres årlig eller annen hvert år med minst to dagers varighet kan søke om festivalstøtte. 

Søknadsskjema finnes på: https://www.hamar.kommune.no/article29874-8139.html
For ytterligere informasjon www.hamar.kommune.no/kulturstotte.

Søknadsfrist: 15. oktober 2017

HAMARPRISEN 2017 – foreslå kandidater!
Hamarprisen deles ut til enkeltpersoner, organisasjoner eller institusjoner på grunnlag av en betydelig innsats eller dokumentert talent innenfor kultur- og eller samfunnslivet i Hamar. 

Begrunnet forslag på kandidater sendes:
Hamar kommune,  postboks 4063, 2306 Hamar eller
e-post: postmottak@hamar.kommune.no
Frist: 15. oktober 2017