Frivillige søkes

I samarbeid med Frivilligsentralen og Hamar kommune søker Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester etter nye frivillige til å avlaste pårørende med ulike omsorgs- og praktiske oppgaver. Prosjektet startet i vår og seks frivillige er godt i gang med å avlaste pårørende med oppgaver som å gå tur, bake eller bare være tilstede en til tre ganger i uken.

Oppstart for nytt kurs er 20.september og kurset vil gå over fire ganger. 

Ta kontakt med Helene Ottosson på tlf 907 84 425 eller på helene.ottosson@hamar.kommune.no dersom du vil delta!

Frivillige stand

Helene og Hallvard Tilley fra Utviklingssenteret og Frivilligsentralen på stand på Høgskolen i Hedmark for å rekruttere frivillige.