Svolvær stand 
Her var utviklingssenteret representert med stand, hvor Inger Marie Raabel presenterte prosjektet Seniorgründer. Prosjektets målsetting er å skape attraktive møteplasser og aktiviteter for seniorer for å motvirke ensomhet, passivitet og sosial tilbaketrekning. Innsatsområdet består av to tiltak:

1. Seniorgründer: en senior kan være gründer i det å starte opp en egen aktivitet, til glede for seg selv og andre.

2. Aktivitetsapp: utvikle en app med oversikt over aktivitetstilbud for seniorer i Hamar og omegn.
 

Prosjektleder er Stine Hellebergshaugen.