NB! Det er noen sent innkommende forhåndsstemmer fra hamarsinger som har forhåndsstemt i andre deler av landet, som ikke er med i disse tallene for 2017. Hilde Huse, leder ved Servicekontoret i Hamar, har tatt imot rekordmange forhåndsstemmer i år. Tallet kommer til å stige noe, i og med at det i dag, mandag, vil komme konvolutter inn fra hamarsinger som har forhåndsstemt i andre kommuner. 

Flere enn for 4 år siden
Ved Stortingsvalget i 2013 valgte totalt 25,0 % å forhåndsstemme (5 606 av 22 445 stemmeberettigede). Dette er et totaltall, dvs. inkludert konvoluttene som kom inn på tampen. 

Konklusjonen er derfor at antallet forhåndsstemmer har økt i Hamar, hvilket er den samme trenden som i landet for øvrig. 

Landsbasis
«Til og med fredag 8. september har det blitt registrert 1.029.014 forhåndsstemmer. Det er første gang over én million har forhåndsstemt i et valg i Norge,» skrev Valgdirektoratet på sin hjemmeside.

Det betyr at 27,3 prosent av de stemmeberettigede på landsbasis har stemt. Ifølge SSB er det 3,76 millioner stemmeberettigede i Norge ved dette valget.

Oversikt over forhåndsstemmer i Hamar fordelt på krets:
 
KretsStemmeberettigedeForhåndsstemmegiving%-vis oppmøte
Hele kommunen632031,75 %
Hamar vest5676158127,85 %
Ajer3847112129,14 %
Børstad3832104927,37 %
Midtbyen3444130237,80 %
Nedre Vang356683623,44 %
Øvre Vang284660321,19 %
Total23274651227,98 %

NB! Det er noen sent innkommende forhåndsstemmer fra hamarsinger som har forhåndsstemt i andre deler av landet, som ikke er med i disse tallene for 2017. 

Velkommen til valgdagen i dag! 
Det er seks ulike valglokaler i Hamar 11. september: Ajer ungdomsskole, Børstad ungdomsskole, Ener ungdomsskole, Prestrudhallen, Lunden skole og Hamar rådhus. Alle er åpne i tidsrommet klokka 9.00 - 21.00.

Fra valglokalet på Hamar rådhus