Telleansvarlig Marianne Bjønness og kolleger under opptelling av forhåndsstemmerArbeiderpartiet
Ved Stortingsvalget i 2013 fikk Arbeiderpartiet 43 % av forhåndsstemmene i Hamar. I 2009 ga 47 % av de som forhåndsstemte i Hamar, sin stemme til Arbeiderpartiet (Ap). Nå i år, 2017, er de nede på 37,5 % av forhåndsstemmene. Men de er likevel det største partiet i Hamar.

Senterpartiet
Det partiet som kanskje har størst grunn til å glede seg etter opptellingen av forhåndsstemmer, er Senterpartiet. I 2013 fikk de 3,4 % av forhåndsstemmene, og i 2009 3,9 %. Nå viser opptellingen at 9,1 % av forhåndsstemmene i Hamar har gått til Senterpartiet. Altså mer enn en fordobling siden forrige Stortingsvalg.  
 
Scanning av stemmer - Stein Arnekleiv og Stig Roger Andreassen.Høyre
I Hamar er det Høyre som er det nest største partiet. Etter forhåndsstemmene å dømme, har de en oppslutning på 21,5 %. Resultatet fra forhåndsstemmene viste en oppslutning på 23,6 % i 2013, mot 12,6 % i 2009. Så de har en liten nedgang nå, men ligger klart bedre an enn for åtte år siden.

Øvrige partier
Med unntak av Sosialistisk venstreparti, som gjør det vesentlig bedre nå enn for fire år siden med sine 8 %, er det kun mindre endringer på øvrige partier. 
 

Foreløpige resultater for forhåndsstemmer 2017 sammenlignet med forhåndsstemmer i 2013 og 2009:
 
PartiForhånds 2017Forhånds 2013Forhånds 2009
Arbeiderpartiet37, 5 %43 %47 %
Høyre21,5 %23,6 %12,6 %
Senterpartiet9,1 %3,4 %3,9 %
Fremskrittspartiet8,6 %8,8 %14,7 %
Sosialistisk Venstreparti8,0 %5,8 %10,3 %
Venstre4,3 %4,6 %3,4 %
Miljøpartiet De Grønne3,4 %3,1 %0,6 %
Kristelig Folkeparti 2,5 %3,2 %3,0 %
Rødt2,0 %1,1 %0,9 %
Pensjonistpartiet1,7 %2,5 %2,6 %
Helsepartiet0,3 %  
Partiet De Kristne0,2 %0,2 % 
Alliansen0,1 %   
Demokratene0,1 %0,0 %0,1 %
Kystpartiet0,0 %0,0 %0,2 %
Andre 0,2 %0,1 %
Blanke stemmer0,6%0,4 %0,5 %

NB! Det er noen sent innkommende forhåndsstemmer fra hamarsinger som har forhåndsstemt i andre deler av landet, som ikke er med i disse tallene for 2017. 

Erfaringer fra tidligere
Tidligere år har både  Ap og Høyre fått økt oppslutning etter at alle stemmene var talt opp. Om dette er tilfelle i år, vet vi først senere i kveld når de foreløpige valgstingsstemmene foreligger rundt klokka 23.00 i kveld.

Interessant blir det da å se om Hamar-resultatene samsvarer med landet for øvrig, og hvilke representanter som skal representere Hedmark fylke på Stortinget.

Det store spørsmålet er selvsagt om det blir et sosialistisk eller et borgerlig flertall, og om hvem som til syvende og sist danner regjering og hvilken statsminister vi får. Men det avgjøres nok ikke endelig i kveld.

Følg med på nettsiden Valgresultat.no som oppdateres med resultater fortløpende.