Hos Sigbjørn Myklebust og Tommy Østlund på Ener var det en jevn strøm av folk hele dagen.En heller regnvåt valgdag hindret ikke befolkningen i å finne fram til stemmelokalene i Hamar. Fra alle seks lokaler meldes det om en jevn strøm av unge, såvel som gamle som ville stemme. Personalet melder om god valgstemning og fin flyt i stemmegivingen gjennom dagen; fra lokalene åpnet klokka 09.00 til de stengte klokka 21.00. 

Med et godt oppmøte i dag og en rekordstor andel forhåndsstemmer, får Hamar et oppmøte flere prosent over landsgjennomsnittet. Slik har det for øvrig også vært i Hamar ved tidligere Stortingsvalg. Hamarsinger flest bruker stemmeretten sin!

Bekreftet forhåndsresultatet
Opptellingen utover valgkvelden bekreftet langt på vei de resultatene vi fikk etter opptellingen av forhåndsstemmene. Les alt om forhåndsstemmene i Hamar. Torleif Bjelde Jensen og Hege Nyjordet tok imot stemmer på Lunden skole.Her kom det fram at Senterpartiet hadde styrket oppslutningen sin, mens Arbeiderpartiet (Ap) hadde gått noe tilbake fra 2013. Også Høyre hadde en mindre tilbakegang sammenlignet med 2013.  

Ap ligger i Hamar nå på 38 % av stemmene. Med det er de likevel det klart største partiet her. Høyre er nest størst med sine 21,2 %.

Sammen med Senterpartiet er det Sosialistisk Venstreparti (SV) som går noe fram i Hamar. SV har nå fått 8,6 % av stemmene mot  5,7 % i 2013. Fremskrittspartiet hadde 9,1 % i 2013 og har nå fått 8,9 %. 

Ordførerens kommentarer
- Tallene fra Hamar viser at hamarsingene ikke stemmer så mye annerledes enn resten av landet, sier ordfører Einar Busterud i en kommentar. Han er slett ikke overrasket over at Senterpartiet gjør et godt valg også her. 

- Men uansett resultat, må jeg si at jeg er stolt av valggjennomføringen her i Hamar. Den er profesjonell. Jeg har vært i alle valglokaler, og valget har gått knirkefritt. Alle som har arbeidet med valget, fortjener en stor takk, sier han.  

Andre kommentarer
Varaordfører Knut Fangberget sier seg godt fornøyd med resultatet for Høyres del. - Dette må jeg si at har gått vegen for oss, sier han. Særlig i Ajer krets står vi sterkt.

Thomas Langeland Jørgensen fra Ap uttrykte naturlig nok litt skuffelse over resultatene. 40 % oppslutning var målet vårt, sier han. - Heldigvis har vi tradisjon for at valgtingsstemmene gir oss bedre tall enn forhåndsstemmene, og det var godt å se, sier han.

Foreløpig valgresultat etter opptelling av valgtingsstemmer og forhåndsstemmer:
 
PartiForhånds 2017Resultat 2017Resultat 2013Resultat 2009
Arbeiderpartiet37,5 %38,0 %44,7 %49 %
Høyre21,5 %21,2 %22 %14,8 %
Senterpartiet9,1 %9,9 %4,6 %4,7 %
Fremskrittspartiet8,6 %8,9 %9,1 %13,7 %
Sosialistisk Venstreparti8,0 %8,6 %5,7 %8,8 %
Venstre4,3 %4,3 %5,0 %2,9 %
Miljøpartiet De Grønne3,4 %2,6 %2,6 %0,3 %
Kristelig Folkeparti 2,5 %2,5 %3,1 %2,7 %
Rødt2,0 %1,9 %0,9 %0,8 %
Pensjonistpartiet1,7 %1,1 %1,5 %1,5 %
Helsepartiet0,3 %0,3 %  
Partiet De Kristne0,2 %0,1 %0,3 % 
Alliansen0,1 %0,1 %  
Demokratene0,1 %0,1 %0,1%0,1 %
Norgespartiet0 %0,1 %  
Kystpartiet0 %0 %0,0 %0,1 %
Andre  0,3 %0,0 %
Blanke stemmer0,6 %131 stk0,5 %0,6 %

Kommentar til tabellen:
Prosentene det opereres med i statistikken kan vise små avvik ut fra om blanke stemmer er tatt med eller ikke. Et lite antall sent innkomne forhåndsstemmer er ikke med i antallet.
Rolf Steinar Engen og Ole Martin Pettersen var valgverter ved Lunden skole.
Slik har vi stemt på valgdagen i Hamar:

God valgdeltakelse
Valgoppslutningen i Hamar ligger foreløpig på 79,44% hvilket er veldig bra. Tallet vil stige forsiktig etter opptelling av sent innkomne forhåndsstemmer, så trolig ender det på rundt 80 %.
 

Valgdeltakelse ved Stortingsvalg i Hamar:
 
ÅrValgdeltakelse i %
201779,44 %
201380,4 %
200978,7 %
200580,0 %
200176 %
199779,2 %


På nettsiden valgresultat.no kan du finne stemmetall for alle partier i kommunene i Norge og se mandat-fordelingen i fylkene. Se tall om mandatfordeling for Hedmark.

Værbilde fra Ener ungdomsskole som var valglokale for Nedre Vang krets i år: 

God flaggbris på valgdagen 2017.