• I begynnelsen av uke 39 vil Stangevegen stenges for trafikk ved Hamar skysstasjon.
  • I første halvdel av oktober vil Ringgata bli stengt ved gamle yrkesskolen (Ankerskogen videregående).

For begge stengingene vil det bli skiltet omkjøring. Grunnen til stengingene er ombygging av kryss og bygging av andre tiltak i de to områdene. 

Øker fremkommeligheten og trafikksikkerheten
Statens vegvesen beklager de ulempene arbeidene i kryssområdene Stangevegen/Grønnegata og Furnesvegen/Ringgata medfører for både trafikanter og beboere i de berørte områdene. Vegvesenet oppfordrer alle om å respektere skiltingen og andre henvisninger rundt de to anleggsområdene.

Statens vegvesen gjennomfører byggingen av de to rundkjøringene på oppdrag for Hedmark fylkeskommune. Begge tiltakene vil, når de står ferdig, bedre fremkommeligheten og trafikksikkerheten for alle trafikantgrupper i de berørte områdene. De nye vann- og avløpsledningene som legges i regi av Hamar kommune og HIAS. 

Gå, sykle eller ta bussen
Skilting og gjerder vil vise hvor det er tillatt å ferdes til fots og på sykkel. For busser vil alle ankomster og avganger følge normale rutetider. Informasjon om rutetider finner du på www.hedmark-trafikk.no

Illustrasjon som viser rundkjøring ved Hamar skysstasjon.