Søppelhentinga kan bli forsinket grunnet konkurs. Foto Karine Bogstie.

Dette er kortversjon om søppelsaken på Hedmarken:
 • Mandag 18. september meldte RenoNorden at de var konkurs.
 • Sirkula inngikk i juni en beredskapsavtale med selskapet Nortransport som gjør at de kan overta avfallsinnsamlingen i Hamar, Ringsaker, Stange og Løten midlertidig.
 • Nortransport overtar RenoNordens biler og personell fra konkursboet.
 • Abonnentene skal ikke merke noe til skiftet av renovatør, og avfallet vil bli hentet som normalt med samme hentedager. 

Dette sier Sirkula og Nortransport
- Vi er fornøyd med at Nortransport nå overtar innsamlingen etter konkursen. De har driftet innsamlingen på Hedmarken i en årrekke, og er godt kvalifisert til å ta over. Vår prioritet har hele tiden vært å unngå stans i avfallsinnhentingen, og det ser nå ut til å gå bra, sier Grethe Olsbye, administrerende direktør i Sirkula IKS. 

- Vi er godt fornøyd med å gjenoppta tjenesten, og skal sørge for at innsamlingen skal bli utført på en god måte. Vi ser fram til å samarbeide med renovatørene som fra i dag er ansatt i Nortransport, sier Per Jørgen Melnes, daglig leder i Nortransport. 

Midlertidig i 18 måneder
Den midlertidige avtalen vil gjelde inntil 18 måneder fra oppstart 25. september. Sirkula vil starte arbeidet med å finne en ny langsiktig løsning umiddelbart. 
 
- Vi vil gjøre en vurdering av om konkurranseutsetting, ut fra driftsmessige og økonomiske hensyn, er den løsningen vi vil anbefale videre, sier Olsbye. Dette er en vurdering vi vil gjøre i dialog med styret og representantskapet.

Den midlertidige avtalen vil føre til økte kostnader, men eksakt hvor mye vil avhenge av hvor lang tid det vil ta å få på plass en langsiktig løsning. Merkostnaden for et helt år er på 12 millioner kroner, noe som tilsvarer 30 kroner i måneden pr. abonnent. 
 
Om Sirkula IKS
 • Sirkula IKS tar hånd om avfallet for de ca. 41 000 private husholdningene i Ringsaker, Hamar, Stange og Løten kommune.
 • Sirkula IKS eies av de fire kommunene Ringsaker, Hamar, Løten og Stange. 
 • Det er 51 ansatte i Sirkula som jobber på fem gjenvinningsstasjoner, Heggvin avfallsanlegg, Gålåsholmen mottak for hageavfall, kundekontakt og i fagrådgiving/stab. Sirkula leier forskjellige administrative tjenester fra Hias IKS.
 • Sirkula IKS var tidligere en del av Hias IKS, men ble skilt ut som eget selskap i mars 2016. 
 • Grethe Olsbye er administrerende direktør.
 • Se også nettsiden www.sirkula.no 
Om Nortransport
 • Nortransport har hovedkontor i Stange, med avdelinger i Kongsvinger, Tynset, Otta, samt et datterselskap i Gøteborg. 
 • Selskapet har en historie som strekker seg tilbake til 1976. Navnet Nortransport AS ble etablert 01.01.2008 som et resultat av fusjonen mellom LD/HTS og Transportsentralen Øst AS. 
 • Tilbyr forskjellige transport- og logistikktjenester, vegvedlikehold, fortolling og sikkerhetsrådgivning.
 • Omsetter for ca. 420 millioner kroner i året. 
 • Per Jørgen Melnes er daglig leder. 
 • Se også nettsiden www.nortransport.no/