Forslaget til ny kommuneplan skal behandles i formannskapet og i kommunestyret og skal deretter på høring. Alle kan sende innspill i høringsperioden som starter 1. november 2017 og varer i seks uker.

Last ned dokumentet -  samfunnsdelen -  her:

Vedlegg - bakgrunnsdokumenter:

Framdrift: 

  • 4. oktober: Samfunnsdelen behandles i Formannskapet
  • 18. oktober: Arealdelen behandles i Formannskapet 
  • 25. oktober: begge deler behandles i Kommunestyret 
  • 1. november: høring starter og varer 6 uker 
  • 1. november: Folkemøte om kommuneplanen på Gregers 

Flyfoto fra høringsdokumentet til ny Kommuneplan. Foto: Skyphoto