ER DER FOR UNGDOM: Marianne Buvik, Hanne S. Krøtøy, Ingeborg L. Børresen,  Kari Jæger,  Jannicke Skarseth og Andreas Heck er gode veiledere for ungdom i Hamar. Særlig i forhold til prevensjon. FOTO: HAMAR KOMMUNEHelsestasjonen for ungdom er et gratis tilbud til ungdom mellom 13 og 25 år, og på besøksdagene mandag og onsdag, er det ofte kø av unge utenfor døra i rådhusets foajé.

- Det er gledelig at ungdom tar kontakt. Vi ser en økning i antallet gutter, og det er ekstra flott, sier Jæger.

Anbefaler spiral 
Det er mange grunner til å oppsøke helsesøster og helsestasjon, men prevensjon er definitivt en av grunnene. Her hos Kari Jæger, de øvrige helsesøstrene og lege Andreas Heck, får de høre om hvilke prevensjonsmuligheter som finnes. De kan også få gratis kondomer, og nå kan jenter mellom 16 og 18 år få spiral gratis. 

Utover det det, er P-stav et alternativ ved siden av ulike piller, og det er ulike rabatter som gis til denne målgruppa. Valg av prevensjon tilpasses sjølsagt dem det gjelder.

- Men vi sier ofte at spiral, som virker i 3 – 5 år, er å anbefale, forteller Jæger. Da blir det hele litt enklere, og man trenger ikke å tenke på det hver dag.

Aborttallene går ned!
Det beste med langtidsvirkende prevensjon, er likevel at aborttallene går ned. Uønskede graviditeter og alt det som dette medfører, kan unngås. 

Kari Jæger sier at en del i foreldre-generasjonen nok kan ha noen spørsmål rundt det å bruke spiral som veldig ung. 

- Det er en del myter ute og går; om at dette passer best for de som har født barn. Vi bruker en del på å avkrefte dette, sier Jæger.    

På alle skolene
Ved siden av helsestasjonen for ungdom, treffes helsesøstrene på skolene til faste tidspunkter. Her er en oversikt over ansvarsfordelingen på skolene:

  • Kari Jæger: Storhamar og Wang videregående
  • Marianne Buvik: Hamar katedralskole 
  • Ingeborg L. Børresen: Ener og Hamar katedralskole 
  • Hanne S. Krøtøy: Børstad og Montessori 
  • Jannicke Skarseth: Ajer og Wang ung
  • Nina Floor: Psykiatrisk sykepleier på Hamar katedralskole og Storhamar

Snakk med oss
Utover prevensjon, er samtalene med en helsesøster mange. Det kan være følelsesmessige forhold som angst, depresjon, det kan være nære konflikter, rusproblemer eller samtaler mer relatert til egen kropp og utvikling. Noen vil også teste om de kan være smittet av chlamydia, som er lett overførbar ved ubeskyttet sex.     

- Uansett årsak, er det ingen grunn for ikke å komme og snakke med oss. Vi har taushetsplikt, og unge er velkommen til å ta kontakt, sier Kari Jæger.