Plandokumentene består av detaljreguleringsplan (arealplankart med bestemmelser) og planbeskrivelsen. En vedtatt detaljreguleringsplan fastsetter framtidig arealbruk og er juridisk bindende for nye tiltak, utvidelse av eksisterende tiltak og bruksendringer. Planbeskrivelsen er ikke juridisk bindende, men beskriver planens formål, hovedinnhold og virkninger, samt inneholder en risiko- og sårbarhetsanalyse.


Plandokumentene finner du på Hamar kommunens digitale PlanDialog

Dokumentene er også tilgjengelige på papir i :

  • Hamar rådhus, servisekontoret
  • Hamar bibliotek, kulturhuset

Hvis du har synspunkter, merknader eller opplysninger til planforslaget kan de sendes innen den 18. november 2017 via kommunens digitale PlanDialog 

eller per epost til Hamar kommune:  postmottak@hamar.kommune.no
eller per post til: Hamar kommune, Arealplan, Postboks 4063, 2306 Hamar.

Saksbehandler er Oddny Gudmundsdottir ,  e-post oddny.gudmundsdottir@hamar.kommune.no, tlf. : 62563039.