samling demensplan 2020Hovedmålet med ordningen er å utvikle og prøve ut modeller for tjenester til personer med demens som bor i egen bolig. Prosjektet vårt tar utgangspunkt i arbeidslagsmodellen. Vi skal videreutvikle modellen til personer med demens i hjemmetjenesten og kombinere modellen med andre tiltak. Primærkontaktfunksjonen, tiltak som dagaktivitet- og avlastningstilbud og samarbeidsstrukturer er områder vi skal arbeide med i prosjektet.

Prosjektleder ved USHT er Inger Marie Raabel. I tillegg deltar Irene Røen og Bente Ødegård Kjøs. Tre prosjektmedarbeidere er knyttet til prosjektet: Tone Hagen fra Hamar, Elin Grue fra Os, og Silje Gillund fra Stange. Høgskolen i Innlandet, Elverum ved Bente Bjørsland vil bistå med evaluering av arbeidet.

Helsedirektoratet følger opp de 14 prosjektene som fikk tilskuddsmidler, og første samling ble holdt den 27. og 28. september. I tillegg blir det gjennomført en ekstern evaluering av alle prosjektene i regi av Helsedirektoratet.

På bildet ser dere Bente, Tone, Silje, Inger Marie og Tone fra samlingen til Helsedirektoratet i september.