Parkeringsleder i Hamar, Kjell Tore Lunde, forteller at feilparkering vil koste deg mer i 2017. Her er bøtesatsene:

  • 600 kroner for ikke å ha betalt eller for å stå ut over tiden 
  • 600 kroner for å stå utenfor oppmerket plass 
  • 900 kroner for å stå der det er parkering forbudt eller stans forbudt 
  • 600 kroner for å stå på parkert på ladeplass for elbiler  
  • 900 kroner i bot for å parkere på handicap-parkering 
  • 300 kroner hvis du glemmer å ta billett på privat gratisparkering.

Klager
Kjell Tore Lunde minner om at de som får en bot de vil klage på, uansett må betale bota først, for så å klage etterpå. Her er det en tre ukers betalingsfrist, og det påløper ekstra kroner (50 % mer) hvis man ikke betaler i tide.

Klagen må være begrunnet, og eventuelle bevis kan legges ved. Husk også å oppgi eget bankkontonummer sammen med klagen, slik at pengene kan betales tilbake dersom det bota blir slettet.

Skulle man ikke få medhold i klagen, vil det være mulig å anke kommunens avgjørelse til Parkeringsklagenemnda i Oslo, og for noen saker til Tingretten. Dette (hvem som er ankeinstans) vil kommunen orientere om i hver enkelt sak.

Priser på parkering i Hamar
Når det gjelder priser på selve parkeringen i Hamar, avgjøres disse i kommunestyret i desember hvert år.

Lovverk om parkering:
Forskrift om vilkårsparkering
Forskrift om offentlig parkering
Forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Lenke til Hamars nettside om parkering