Marian Skutlaberg i Hamar kommune har kartlagt frivilligheten.Hamar kommune har i samarbeid med Frivillighet Norge gjennomført en kartlegging av frivillige lag og organisasjoner i Hamar med fokus på ressurser, muligheter, utfordringer og samarbeid.

Resultatene av denne kartleggingen er klare, og Hamar kommune inviterer derfor frivillige lag og organisasjoner til presentasjon av undersøkelsen og dialog i grupper denne kvelden.

Av hensyn til møteforberedelser, ønsker vi en tilbakemelding på hvem som kommer.

Påmelding kan gjøres til: marian.skutlaberg@hamar.kommune.no før 25. oktober.

Hamar kommune vil bruke kartleggingen i sitt videre arbeid mot frivilligheten generelt og i forbindelse med planlagt revidering av frivillighetspolitikken i Hamar.