Illustrasjon fortetting, Asplan ViakHamar kommune har ønsket å få belyst potensialet for fortetting i boligområdene omkring sentrum. Utredningsrapporten fra Asplan Viak er tilgjengelig nå:

Fortetting i Hamar (Asplan Viak, 2017)

Rapporten blir et grunnlag for kommunens videre vurderinger i kommuneplanen. Rådmannens forslag til revidert arealdel til kommuneplanen, legges fram for politikerne i møte i formannskapet 18. oktober og for kommunestyret 25. oktober.

Dokumentene blir tilgjengelig i politisk møtekalender en uke i forkant av møtet. Etter politisk behandling skal kommunens planforslag på en høring. Da kan alle som ønsker komme med synspunkter til planforslaget. Det vil også bli åpne møter om kommuneplanen i høringsperioden.