Vararodfører Knut fangberget, Juridisk rådgiver Signe Berthelsen, Elena Ilina, Elena Petrova og rådgiver i kommunens strategiavdeling, Miguel da Luz.Presidentprogrammet innebærer at 14 høyt motiverte russere kommer til Norge for å bli utplassert ved forskjellige virksomheter/organisasjoner i perioden 9.-19. oktober. Disse to hospiterer i Hamar: 

  • Elena Ilina fra Administration of the Pskov region
  • Elena Petrova fra State Committee of the Pskov region for economic development and investment policy

Her i Hamar skal de to besøke landbrukskontoret på Blæstad, få informasjon om kommuneøkonomi og internasjonalt arbeid i kommunen og høre om byplanlegging og byutvikling. I løpet av besøket blir det også innlagt rundtur i Hamar sentrum og mer uformelle diskusjoner i forbindelse med måltidene. Miguel de Luz ved Hamars strategiavdeling er vert for de to under oppholdet. De vil også ha møter med ordfører og varaordfører.  

Om Presidentprogrammet
Russland er et viktig samarbeidsland for Norge, og KS har et stort nettverk i Russland. Fra 2000 har KS gjennomført Presidentprogrammet, som fokuserer på opplæring av russiske tjenestemenn og næringslivsledere. Programmet har gitt russiske tjenestemenn kompetanse og erfaring om norsk lokalforvaltning og kunnskap om norsk samfunn, kultur og økonomi. 

Samtidig har norske virksomheter hatt en unik mulighet til å knytte kontakter med Russland og øke sin kompetanse på organisering og arbeidsformer i vårt naboland i øst, da det har vært gjennomført besøk begge veier. 

Hamar kommune håper Elena Ilina og Elena Petrova får lærerike dager hos oss.