Lars Buskø Gustavsen med boka han har skrevet.Boka har fått tittelen «Daglige arkivrutiner», og den er utgitt av Kommuneforlaget.

Om boka
Boka «Daglige arkivrutiner» retter seg særlig til alle de som jobber på arkiver i offentlig virksomhet.

 - Det har skjedd utrolig mye på arkivfronten i det siste. Vi går fra papirarkiv til digitale arkiver og de daglige rutinene forandres. Eksisterende hjelpemidler i faget var litt utgått på dato, og jeg følte at det var behov for noe nytt, sier Lars B. Gustavsen.

Boka er kort fortalt en digital voksenopplæring. Den er en inngang til å bli kjent med og oppdatere seg på den store digitaliseringen som nå skjer i offentlig sektor. Med eposter inn, svar ut og digitale postkasser hos folk flest.

Gjennom å lese boka får man den nødvendige grunnforståelsen av et sak- og arkivsystem, og forfatteren håper at boka skal kunne senke terskelen for å begynne å bruke et offentlig saksbehandlingsverktøy mer aktivt, og på riktig måte.

Lovpålagt jobb
Å dokumentere aktiviteter og begivenheter i en kommune, er minst like viktig nå som før, og det settes strenge krav til arkivføring, selv om mye av kommunikasjonen er digital. 

- Som saksbehandler jobber man dels for seg selv, men også for kollegene og på vegne av egen virksomhet og for brukerne og den offentlige allmennhetens kontroll og etterprøvbarhet. Et godt arkiv skal dokumentere historien og kulturen og føre denne videre, sier Lars B. Gustavsen.

Han er sikker på at bedre forståelse av offentlige virksomheter og hvordan dokumentasjonen skal samles i arkivsaker/saksmapper, vil være nyttig for de fleste saksbehandlere og oppgaveutførere i kommunen. Håpet er å øke dokumentfangsten fra virksomhetene og sikre mer innhold for ettertiden.  

Innlegg på konferanse
Når Norsk Arkivråd nå avholder sitt høstseminar i slutten av oktober, står Lars B. Gustavsen på talerstolen for å fortelle om boka si, og ikke minst om innholdet i den. Han er opptatt av arkivfaget og vil gjerne bidra til at arbeidet blir best mulig.

- Det trengs økt kompetanse og påfyll innenfor dette faget, så vel som på andre fagområder, sier han.  

Bachelor
Selv har Lars B. Gustavsen nå en bachelor i arkivvitenskap, som han har tatt ved siden av jobben i Hamar kommune. En utmerket kombinasjon, ifølge ham selv, da teori og praksis har kunnet gå hånd i hånd. Bakgrunnen fra journalist-yrket har også kommet godt med i arbeidet med boka.