Einar Busterud slår et slag for årets TV-aksjon.TV-aksjonen NRK 2017 går til UNICEFs arbeid for å gi utdanning til barn rammet av krig og konflikt. 

Når barn i krig og konflikt ikke får utdanning, står et helt lands framtid på spill. Årets TV-aksjon skal gi skolegang og håp til barn der krigen raser.

Ett av fem barn i krigs- og konfliktområder står i dag uten skolegang. UNICEF jobber hardt og målrettet for at barn ikke skal få ødelagt framtiden på grunn av voksnes kriger og konflikter.

TV-aksjonen 2017 skal gi utdanning til barn i Colombia, Mali, Syria, Pakistan og Sør-Sudan.

Humanitær hjelp
- Dette er en god og viktig sak der pengene går til humanitære formål, sier ordfører Einar Busterud, som hadde TV-aksjonen på det politiske sakskartet tidligere i høst.

Sammen med et enstemmig kommunestyre i Hamar gikk han inn for å støtte årets TV-aksjon med 100.000 kroner. Dette beløpet tilsvarer mer enn tre kroner per innbygger, og er det samme som man ga til fjorårets aksjon.

Skolene er viktige!
I Hamar bidrar skolene til gjennomføringen av aksjonen ved å stille med bøssebærere, og den praktiske gjennomføringen skjer i nært samarbeid med den enkelte skoles FAU. (Foreldrenes arbeidsutvalg) 

Trond Morten Osvold, som koordinerer det praktiske arbeidet i med aksjonen i Hamar, synes det er flott at barn og foreldre engasjerer seg for TV-aksjonen. Uten dem hadde innsamlingen blitt vanskelig å gjennomføre. Han ber derfor alle ta godt imot dem som kommer på døra søndag den 22. oktober. Tidligere år har skolene samlet inn et sted mellom 500.000 og 800.000 kroner, så det er ikke små beløp det dreier seg om. i sum er det også mange kilometer som skal gås med bøsser!

Alt er klart
Servicekontoret i kommunen stiller med sekretærhjelp for aksjonen, og der er nå alt klart til den store innsamlingsdagen. Ordfører Einar Busterud fikk selv se at bøssene, rodekart og annet materiell nå ligger klart til bruk. Gjennom TV-aksjonen skal mer enn to millioner mennesker få livsviktig hjelp, og Hamars bidrag er en del av et stort hele. 

- Jeg håper mange vil være med å bidra. Husk å ha kontanter i hus, sier Busterud.

Mer informasjon 
Via lenkene under kan du lese mer om aksjonen og melde deg som bøssebærer (det bruker å være skoler som trenger noen ekstra).  
•    Bli bøssebærer
•    Les om TV-aksjonen