Adresse Ringgata 235
2305 Hamar.
E-post
Kontaktperson Leder Carl Andreas Myrland, telefon 472 71 115
eller
Helge Johnsen, telefon 990 44 211.
Beskrivelse På Hamar har vi holdt på siden 2014. Høsten 2017 blir det 8. gangen det blir arrangert gratis Kodeklubb for barn i alderen 6 til 18 år.

Aldri før har teknologi blant barn vært i større fokus enn nå. Lær Kidsa Koding og konseptet med Kodeklubb har eksistert siden 2012 her i Norge. Fortsatt så vokser antallet kodeklubber i rekordfart.


Målet for Kodeklubben Hamar er ikke å skape forbrukere, men å lære de unge i å beherske digitale verktøy i en stadig voksende digital verden. Kodeklubben er et fritidstilbud der barn og ungdommer leker og lærer med programmering. Ideen er enkel: Frivillige med IT-kunnskap lærer barn å programmere i eller etter skoletid.

Aktivitet Om Lær Kidsa Koding
Lær Kidsa Koding! er en frivillig bevegelse som arbeider for at barn og unge skal lære å forstå og beherske sin egen rolle i det digitale samfunnet. Vi vil hjelpe de unge til å ikke bare bli brukere, men også skapere med teknologien som verktøy. I tillegg til å øke den allmenne forståelsen av informasjonsteknologi, ønsker vi å bidra til rekrutteringen til IT-yrkene og realfagene. En viktig del av vår virksomhet er å arbeide for at alle unge i skolealder får mulighet til å lære programmering og bli kjent med informatikk som fag. Teknologi er ikke forbeholdt gutter!

Tidspunkter For 2017: Vi starter nytt kurs 23. oktober og holder på seks mandager utover høsten. Klokkeslett 17:30.

I samarbeid med Hamar Katedralskole har Kodeklubben Hamar fått svært godt egnede lokaler og god hjelp av frivillige elever som skal bistå de faste veilederne.

Vi i Kodeklubben Hamar er spente på en ny runde med over 50 ivrige deltagere.
Dato oppdatert 2017-10-23