Hvor er vi i 2030?

  • Hamar kommune skal være blant landets 10 mest attraktive kommuner å flytte til for barnefamilier og virksomheter.
  • Hamar skal fortsatt være en av landets beste kommuner for skole, kultur og idrett.
  • Hamar sentrum skal oppfattes som et spennende og attraktivt sted å bo og drive handel i.
  • Hamar skal utnytte og utvikle mangfoldet i kommunen, og videreutvikle både by- og bygdesentre.
  • Hamar skal utvikle knutepunkt ved jernbanen med næringsbygg, offentlige formål og boliger.
  • Hamar skal ha forsterket sin identitet, basert på historie og geografisk beliggenhet, og skal oppleves som en moderne kommune.
  • Hamar by skal være et sterkt regionsenter, med funksjoner som f.eks. sykehus og universitet.
  • Hamar skal være tilrettelagt for at innbyggerne skal leve et sunt og aktivt liv.