Hvordan kommer vi dit?

  • Medvirkning med innbyggerne er viktigst for å få til en varig og bærekraftig samfunnsutvikling.
  • Hamar må markedsføre sin geografiske beliggenhet og sitt mangfold.
  • Hamar må være en kommune som ser muligheter og utnytter dem.
  • Utdanning, kultur/idrett og trygge oppvekstkår er våre viktigste attraksjonsfaktorer for innbyggerne.
  • Hamar må tilby innovative bomiljøer.
  • Hamar kommune vil fortsette opprustning av gater, torg og plasser
  • Hamar må gå i bresjen for en ønsket samfunnsutvikling, også utenfor egen kommunegrense.
  • Hamar må arbeide aktivt for en regionkommune.