Hvor er vi i 2030?

  • Hamar skal tilby utdanning som er tilpasset samfunnets og næringslivets behov.
  • Hamar skal ha utdanningstilbud på universitets- og høgskolenivå.
  • Hamar skal ha tre nasjonale kompetansesentre på områdene VR/spill, bioøkonomi og praksisrettet utdanningsforskning.
  • Hamar skal ha et allsidig arbeidsmarked med vekst i antall arbeidsplasser.
  • Hamar kommune skal være en organisasjon som tilegner seg ny kunnskap, utnytter ny teknologi og er dyktig til intern samhandling og samarbeid.