Hvordan kommer vi dit?

  • Hamar kommune vil bidra til å etablere et universitetstilbud på Hamar.
  • Hamar vil bidra økonomisk og praktisk til å utvikle klynger og utdanning innenfor lærerutdanning, spillutvikling/VR og landbruk/bioteknologi.
  • Hamar vil støtte etableringen av et senter for bio- og sirkulærøkonomi.
  • Hamar vil bistå gründere med rimelige midlertidige lokaler, veiledning og praktisk hjelp.
  • Hamar vil bidra aktivt til innovasjon, utvikling og forskning i kommunens egen organisasjon.