Hvor er vi i 2030?

  • Hamar skal ha engasjerte innbyggere med kunnskap om hvordan vi skal ta vare på naturen, og ønske om å delta i det grønne skiftet.
  • Hamar sentrum skal være en 5-minutters by, hvor store deler av befolkningen kan sykle og gå til de stedene de har behov for å oppholde seg til hverdags.
  • I 2030 skal vi ha en plan som tar sikte på å ha et nullutslippsamfunn i 2050.
  • Kommunedelplan for miljø og klima og klima budsjettet skal ha iverksatt tiltak, slik at vi innen 2030 når målene om 40% kutt i klimagassutslipp, sammenlignet med 2015. Dette gjelder særlig utslipp fra bygg, transport og avfall, og utspill knyttet til innkjøp av varer og tjenester.