Hvor er vi i 2030?

  • Vi vil ha høy grad av samfunnsengasjement og aktiv deltakelse fra innbyggerne, uavhengig av alder og sosial bakgrunn.
  • Innbyggerne skal føle tilhørighet og delta aktivt i samfunnet.
  • Innbyggerne skal være trygge på at kommunens tjenester er tilgjengelige og har god kvalitet.
  • Fysiske omgivelser, digitale løsninger og kommunikasjonskanaler er tilgjengelige for alle.