Skjemaet må fylles ut så snart som mulig. Fristen er 1. desember. Skjemaet gir også mulighet for å søke om å få gå på annen skole enn den man tilhører.

Innen medio januar vil de foresatte få bekreftelse på skoletilhørighet. Den enkelte skole vil senere gi informasjon om foreldremøter og besøksdager for elevene. 
 
NB! Foresatte til barn i aktuell alder som skal begynne i private skoler, må sende egen melding om dette til nærskolen.
 
Velkommen til grunnskolen i Hamar kommune!

Skolesekker til førsteklassinger.