Handlings- og økonomiplanen skal behandles i Formannskapet 6. desember og i Kommunestyret 20. desember.

Du kan laste ned/lese hele Handlings- og økonomiplanen 2018 her.

(Dokumentet her er da å anse som foreløpig inntil det blir vedtatt, evt. med endringer 21. desember.
Nytt dokument vil da komme så snart det blir klart.)