Handlings- og økonomiplanen ble behandlet i Formannskapet 6. desember og vedtatt i Kommunestyret 20. desember.

Du kan laste ned/lese hele Handlings- og økonomiplanen 2018 her.