Ordfører Einar Busterud innledet FolkemøtetHamarsingene stilte opp med stort engasjement da forslaget til ny kommuneplan ble presentert.

Ordfører Einar Busterud innledet møtet, før rådmann Bjørn Gudbjørgsrud presenterte forslaget. Her kan du se presentasjonene:

Eksterne foredragsholdere
var samfunnsviteren Erling Dokk Holm og gründer Siv Hilde Houmb.

Dokk Holm var innom etablering av sykehus, jernbane, og den røde tråden i innlegget var byutvikling og fortetting, som er ett av temaene i kommuneplanen. Han pekte på Hamars utfordringer i å vokse på en bærekraftig måte og å være en verdiøkende by for regionen. Han trakk fram både gode og dårlige eksempler på fortetting, 

Erling Dokk Holm: Hva nå, Hamar?Siv Hilde er gründer av teknologibedriften Secure-NOK AS, et internasjonalt firma med kontor i Hamar, Stavanger og Houston.

Ett av hovedmålene i kommuneplanen omhandler Hamar som kunnskapsby, og Houmbs tema var hvordan kommunen kan tilrettelegge for etablering og samarbeid. Houmb understreket viktigheten av nærhet til andre kompetansemiljøer og samarbeid mellom bedrifter som en nøkkel til suksess.

Her kan du laste ned presentasjonene:

Forslaget til kommuneplan legges på høring 18. november. Da ønsker vi flest mulig innspill fra Hamars innbyggere og håper på fortsatt stort engasjement! #hamar2030