Illustrasjonsfoto fra Stortorget - foto Bjørnar FjeldbergHamar kommune sender nå Strategisk næringsplan på høring. Planutkastet er utarbeidet av Komite for plan, miljø og næring og legger føringer for hvordan Hamar kommune skal tilrettelegge for næringsutvikling. Vi inviterer samarbeidspartnere, næringslivet og innbyggerne i Hamar til å gi innspill til høringsutkastet.

Plandokumentet ligger her.

Plandokumentet kan også sees på servicekontoret i Hamar rådhus og i biblioteket.

Høringsuttalelser sendes skriftlig til Hamar kommune, postboks 4063, 2306 Hamar eller postmottak@hamar.kommune.no. Merk konvolutten/e-posten med «Høring – Strategisk næringsplan».

Spørsmål kan rettes til Espen Overskott, espen.overskott@hamar.kommune.no.

Se også invitasjon til frokostmøte for nærignsdrivende 16. november.