Formannskapet vedtok i møte 18.10.2017 sak nr. 205/17 å legge DETALJREGULERING FOR BRYGGERIGT 62 ut til offentlig ettersyn. Alle som har interesser i området oppfordres til å gjøre seg kjent med planforslaget og eventuelt komme med innspill. 
 
Plandokumentene kan  sees via PlanDialog også sees skriftlig i Hamar rådhus, servicekontoret og ved Hamar bibliotek, avd. Kulturhuset og Vang.
 
Eventuelle merknader kan sendes på følgende måter:
 
eller per post til Hamar kommune, Arealplan, Postboks 4063, 2306 Hamar.

Frist for å sende merknader er: 15.12.2017
Eventuelle spørsmål kan rettes til yanwei.wen@hamar.kommune.no eller på tlf 62 56 31 24

 

planområde
planomriss