Livsgledekonsulent Berit Kalland og leder for helse og omsorg i Hamar, Vigdis Galaaen gleder seg over satsingen på livsglede.Målet er at Hamar skal være sertifisert om ett år -  i november 2018.

Kick-off-dager
Arbeidet med å forberede helse- og omsorgsansatte i forhold til sertifiseringen, har pågått «i kulissene» en stund, og nå 7. og 8. november, var det satt opp kick-off-dager for ansatte. Det er disse som skal arbeide med livsglede i praksis på sine arbeidsplasser, og oppslutningen var svært god.

Cirka 80 – 100 ansatte ønsket å delta på hver av dagene - for  å få faglig inspirasjon, høre om erfaringer fra andre livsgledesykehjem, og å jobbe litt praktisk sammen i grupper.  

Borgny Nygaard fra Pensjonistpartiet har ivret for at Hamar skal få livsgledehjem.Kort om hva Livsgledehjem er: 
Gjennom sertifiseringsordningen skal det å skape livsglede, «gylne øyeblikk» for den enkelte, settes i system. På lik linje med medisinering, ernæring og somatisk pleie, skal den enkelte jevnlig få tilbud om individuelt tilpassede livsglede-aktiviteter. Disse skal gjennomføres uavhengig av hvem som er på jobb. 

Politisk engasjement også
På vegne av Pensjonistpartiet har Borgny Nygård ivret for at Livsgledehjem skal bli en realitet i Hamar, og hun var selvsagt til stede på kick-off-dagen. Begeistret for hva man skal få til. I Hamar kommune er allerede Berit Kalland livsgledekonsulent, og det konkrete arbeidet starter nå.

Les mer her: http://livsgledeforeldre.no/

Kick-off - første dag - og full kommunestyresal i Hamar.