Illustrasjon fra spill i band, Hamar kulurskoleKulturskolen er glad for å kunne utvide tilbudet til også å omfatte band og korsang.

Om band-tilbudet
To lærere er ansatt til å undervise de som ønsker å lære og spille i band. Undervisningen består av opplæring enten på trommer eller el.-gitar/bassgitar/kontrabass/tangentinstrumenter. Er man nybegynner gis det først individuell opplæring på instrument før man introduseres for samspill.

Det er ikke nødvendig å kjenne andre som allerede spiller, da lærerne etter hvert vil sette sammen grupper utfra ønsker og ferdigheter. Begge lærerne er utdannet ved Musikkhøgskolen i Oslo, og begge er aktive bandmusikere.

Om kor-tilbudet
Kulturskolens Ung-kor er et nytt tilbud til gutter og jenter i alderen 10 – 16 år hvor det gis opplæring i klassisk korsang. Øvelsene vil foregå i Hamar kulturhus. Korlederen er klassisk utdannet dirigent fra musikkhøgskole.

Hvis du er interessert i ett av tilbudene, kan du sende inn søknad slik:
nettsiden til Kulturskolen, finner du meny-knappen «Søk om plass – ny elev». Følg bare anvisningene du får på skjermen. Direktelenke til påmelding.

For mer informasjon:
Kontakt Dag Inge Eide, rektor i Hamar kulturskole
E-post: dag.inge.eide@hamar.kommune.no eller telefon 900 30 348.