I juryens begrunnelse står også:

- Dette har han gjort med særdeles stor formidlingsglede, evne og en umiskjennelig kjærlighet til byen og området. Per Øyvind Sandberg er en fremragende faghistoriker som evner å formidle kompliserte historiske sammenhenger på en måte alle kan forstå. Dette har bidratt til at han etter som årene har gått, selv har blitt en del av fortellingen han formidler, en del av Hamars historie og identitet.

Per-Øyvind Sandberg

Om Hamarprisen
Hamarprisen deles ut årlig og kan deles ut til enkeltpersoner, organisasjoner eller institusjoner med tilknytning til Hamar på grunnlag av en betydelig innsats eller dokumentert talent innenfor kultur- og/eller samfunnslivet. Skriftlig begrunnet forslag på kandidater sendes Hamar kommune, Kultur og frivillighet, pb 4063, 2306 Hamar.

Prisen består av kr 20 000 + en innrammet tegning av Oddmund Mikkelsen.