Ny kommuneplan for Hamar - ute på høring nå!

Forslaget legges på høring i perioden 18. november - 12. januar 2018.

Annonsen i lokalpressen om høringen på Kommuneplan.Vi inviterer innbyggere, organisasjoner, bedrifter  og samarbeidspartnere til å sende innspill og merknader innen  12. januar 2018.
 
Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel. Planen handler om hvordan kommunen skal legge til rette for samfunnsutvikling, arealdisponering og utvikling av kommunale tjenester.
 
Hele kommuneplanen kan studeres på www.hamar.kommune.no/kommuneplan. Der er det også mulig å sende innspill direkte fra nettsiden. Papirutgave for gjennomsyn er tilgjengelig på Servicekontoret  i rådhuset og i Hamar bibliotek.
 
Innspill og merknader kan også sendes i post til Hamar kommune, Postboks 4063, 2306 Hamar eller e-postadresse  postmottak@hamar.kommune.no
 
Innspill som gjelder samfunnsdelen, merkes:  Kommuneplan – Samfunnsdel Innspill som gjelder arealdelen, merkes:  Kommuneplan – Arealdel.

Spørsmål kan rettes til Servicekontoret, telefon 62 56 30 10. 

 

Åpne møter - kommuneplanen på høring

Hamar kommune inviterer til 2 åpne møter i Vang i forbindelse med høringen på kommuneplanen.

Hamar kommune vil på begge møtene presentere samfunnsdelen og arealdelen, og det gis god anledning til spørsmål og innspill.
 
Møtene vil finne sted på:

  • Ener ungdomsskole – mandag 4. desember 2017 klokka 19.00
  • Øvre Vang samfunnshus – onsdag 6. desember 2017 klokka 19.00

Velkommen!

Lenke til Kommuneplanen

Sist endret 30.11.2017