Formålet med planforslaget er å legge til rette for etablering av boområde med tilhørende anlegg i tråd med intensjonene i den vedtatte reguleringsplanen for Martodden.

  

Alle som har interesser i området oppfordres til å gjøre seg  kjent med planforslaget og evt komme med innspill. Uttalefrist er 23. januar 2018.

 

Plandokumentene finner du på Hamar kommunens digitale PlanDialog

 

Dokumentene er også tilgjengelige på papir i :

  • Hamar rådhus, servisekontoret
  • Hamar bibliotek, kulturhuset
  • Hamar bibliotek, avd. Vang

Hvis du har synspunkter, merknader eller opplysninger til planforslaget kan de sendes innen fristen til : 
- via kommunens digitale  PlanDialog 
- eller per epost til Hamar kommune:  postmottak@hamar.kommune.no
- eller per post til: Hamar kommune, Arealplan, Postboks 4063, 2306 Hamar.

Eventuelle spørsmål kan rettes til kommunens saksbehandler :
epost :  oddny.gudmundsdottir@hamar.kommune.no
eller på telefon: 62 56 30 39, Mobil: 942 66 882

skråfoto
ortofoto