Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om tilskudd, slik at de kan gi flere barn og unge et tilbud om en møteplass uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

Søknadsfristen er 1.februar.

Mer om tilskuddsordningen
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) utlyser nå ordningen med forbehold om Stortingets budsjettvedtak for 2018.

Hamars kontaktperson for ordningen er: 
Miguel da Luz
Telefon: +47 62 56 30 00 eller +47 62 56 32 79
Mobil: +47 90 18 77 24
e-post: miguel.daluz@hamar.kommune.no