Rådmann Bjørn Gudbjørgsrud deler ut prisen til Turid Jensen og Eva Lotten på vegne av de ansatte i Sigurd Jarls gate 25.Eva Lotten og Turid Jensen kunne på vegne av alle ansatte i Sigurd Jarls gate 25 motta prisen av rådmann Bjørn Gudbjørgsrud torsdag 7. desember. Boligen har hatt et stabilt og godt arbeidsmiljø over lang tid, og de var den av kandidatene som skilte seg klart ut i år.
 
Hardt arbeid ligger bak
På spørsmål om hva som ligger bak prisen, svarer Turid Jensen raskt:
- Hardt arbeid!
 
Eva Lotten fyller ut bildet ved å si at de har fått til en nærværsprosent på hele 96,07 prosent, hvilket tilsier et svært lavt fravær.

Det jobbes godt for at alle skal trives. Hver eneste dag. Inkludering, omsorg for hverandre, struktur i hverdagen, tydelig ansvar og stor takhøyde er ord som godt beskriver arbeidet i denne enheten.
 
Mer trivsel
Arbeidsmiljøprisen er på kr. 10.000.-, og i statuttene heter det at den skal gå til trivsels- eller arbeidsmiljøtiltak i den aktuelle avdelingen. Det skal de nok klare å få til! 
 
Det er for øvrig rådmannen, hovedtillitsvalgt og hovedverneombud sammen med HR - avdelingen som satt i juryen som utpekte vinneren. Juryen har truffet sitt valg ut fra en helhetsvurdering av følgende kriterier:
  • Har bidratt aktivt med å sette fokus på arbeidsmiljøet på en konstruktiv og positiv måte.
  • Har gjennomført tiltak som har hatt som formål å fremme et godt arbeidsmiljø.
  • Har bidratt aktivt til et inkluderende arbeidsliv.
  • Kan vise til økt nærværsprosent og målrettet, helsefremmende arbeid. 
  • Har arbeidet systematisk med HMS over tid, der HMS – gruppesamtale brukes aktivt for å synliggjøre muligheter og utfordringer. 
- Gratulerer så mye med prisen!!