Illustrasjonsfoto av barnehagebarn - Foto Lars Martin BøePlanen er tilgjengelig her på kommunens hjemmeside. Papirutgave er tilgjengelig på Servicekontoret i rådhuset og i Hamar bibliotek.

Vi inviterer høringsinstansene – enkeltpersoner, frivillige organisasjoner, bedrifter, samarbeidspartnere og andre, til å sende inn innspill og merknader til høringsutkastet. 

Høringsuttalelser sendes innen 26. januar til:

  • Hamar kommune, Postboks 4063, 2306 Hamar
  • eller: postmottak@hamar.kommune.no
  • Merk konvolutten/ e-posten: «Oppvekstplan 2018 – 2025». 

Videre behandling
Alle innspill vil bli vurdert i det videre arbeidet. Oppvekstplanen vil bli sluttbehandlet i kommunestyret ca. mars/april 2018 etter at Kommuneplanen er vedtatt.

--------------------------

Mer om planen:
Det er komité for Kultur og oppvekst som har utarbeidet Oppvekstplanen. Oppvekstplanen erstatter følgende planer:

  • Hamarskolen som merkevare - Strategi for skoleutviklingen 2013-2016
  • Strategi- og utviklingsplan for barnehagesektoren mot 2020
  • Helhetlig barne- og ungdomspolitikk i Hamar 2015-2025

Oppvekstplanen har sitt hovedfokus på tjenester innen kommunens etablerte oppvekstområde som barnehage, skole og tilstøtende tjenester.